ارتودنسی به معنای منظم کردن دندان‌ها، رفع ناهنجاری‌ها و تغییر موقعیت‌های غیرعادی فک و دندان است.

این درمان هم در کودکی و هم در بزرگسالی انجام داده می‌شود. اما به تمام اقداماتی که به منظور پیشگیری از بروز نامنظمی دندان ها و درمان به موقع این مشکلات در کودکی انجام داده می شود به صورت اختصاصی و در مجموع ارتودنسی کودکان گفته می‌شود.

آنجا که هرگونه تغییر موقعیت دندان ها و فک، به ارتودنسی ارتباط دارد، لذا هرگونه مشکل در موقعیت دندان های کودک خود را، به عنوان یک نشانه از اینکه باید به متخصص مراجعه کنید در نظر بگیرید.

یعنی به محض اینکه متوجه شدید مثلا:

  • دندان های دائمی فرزندتان کج است
  • یا اگر یکی از فک هایش دچار جلوزدگی است
  • اگر بین دندان هایش در جلو، حین بستن دهان، فاصله وجود دارد
  • اگر بین تمامی دندان هایش فاصله افتاده
  • اگر یکی از فک هایش بیشتر به سمت راست یا چپ متمایل است
  • دندان شیری اش زودتر یا دیرتر از موعد افتاده یا هنوز نیوفتاده
  • بعد از سن 5 سالگی کودک هنوز انگشتان خود را میمکد یا از شیشه شیر استفاده می کند
  • تنفس دهانی دارد و به جای بینی از دهان نفس می کشد
  • حین قورت دادن غذا به جای اینکه زبانش را به سقف دهان نزدیک کند به دندان های جلو میزند
  • و….