ارتودنسی به معنای منظم کردن دندان‌ها، رفع ناهنجاری‌ها و تغییر موقعیت‌ه…