ارتودنسی سلف لیگیت

ارتودنسی دیمون که به ارتودنسی خود تنظیم نیز معروف است در ساله…

مزیت های الاینر ارتودنسی

مهم ترین مزیت الاینرها، شفاف بودن آن است که باعث می‌شود کسی م…
dr golshah

الاینر ارتودنسی

. ارتودنسی الاینر به افرادی توصیه میشود که تمایل ندارند به ه…

کش الاستیک

الاستیک ها یا کش های ارتودنسی، ابزارهایی هستند که توسط متخصص ارتودنسی تجوی…