مصرف میوه در ارتودنسی

میوه بخش مهمی از یک رژیم غذایی سالم است، اما خوردن آن با وجود سیم‌کشی دندان‌ها قدری دشوار است.
گاز زدن به میوه‌های سفت مانند سیب، گلابی و هلو به دلیل وجود براکت‌ها بسیار مشکل است.
سه تا چهار روز پس از هر ویزیت ارتودنسی مرکبات آبدار مانند آب پرتقال و توت میل کنید.
میوه‌های سفت را ابتدا خرد کنید و با دندان‌های عقب بجوید.
اگر با تمام این احتیاط‌ها باز هم خوردن میوه برایتان دشوار است، آب میوه طبیعی همواره جایگزین مناسبی محسوب می‌شود.