سفید کردن دندان ها بعد از ارتودنسی

تغییر رنگ دندان ها در میان کسانی که تحت درمان ارتودنسی قرار میگیرند و توجه کمتری به بهداشت دهان و دندان خود دارند و برای مثال به طور منظم مسواک نمیزنند یا سیگار میکشند امری رایج است.

این تغییر رنگ بی دلیل نیست و خود به خود تنها به خاطر دستگاه های ارتودنسی انجام نمیشود.

بلکه به دلیل ایجاد پلاک های دندانی در صورت عدم استفاده منظم و صحیح از مسواک و نخ دندان در ارتودنسی ایجاد میگردد.

بعد از گذشت سه ماه از برداشتن براکت های ارتودنسی، میتوانید برای سفید کردن دندان های‌تان نزد ارتودونتیست خود مراجعه کرده و بنا به تشخیص ایشان از آفیس بلیچینگ (مطب) یا هوم بلیچینگ (خانگی) استفاده نمایید.