دندان را عصب کشی کنیم یا بکشیم؟

در شرایطی که درمان عصب کشی میتواند یک دندان عفونی شده یا پوسیده را نجات دهد، دندانپزشکان موافقند که درمان ریشه در دراز مدت در مقایسه با کشیدن دندان

امن تر ، کمتر تهاجمی ، و نسبت به درمان هایی مانند ایمپلنت مقرون به صرفه تر است.

گاهی درمان ریشه به خوبی پیش نمیرود و کشیدن دندان تنها راه نجات آن است، در این موارد انجام تکنیک های جایگزینی دندان به شدت توصیه میشود!

مشکلات مرتبط با نبود یک دندان مانند : آفت دهان، تحلیل لثه و استخوان فک، حرکت دندان ها به فضای باز و ایجاد به هم ریختگی دندان ها می باشد.