ارتودنسی رنگی

.

.

اگر شما هم درمان ارتودنسی انجام داده باشید احتمالا اورینگ‌های رنگی ارتودنسی را می‌شناسید!

برای این که نیروی سیم ارتودنسی  به دندان ها منتقل شود، باید سیم را به براکت متصل نمود.
برای این کار از کش های کوچکی استفاده می شود که بر روی براکت های ارتودنسی قرار می گیرند و در طی درمان، سیم را در اتصال با براکت ها نگه می دارند.

این کش ها در رنگ های مختلفی وجود دارند و هنگامی که بر روی براکت های ارتودنسی قرار میگیرند، باعث می شوند که در طی درمان براکت های ارتودنسی رنگی به نظر برسند و به همین دلیل بسیاری از مردم به آن ارتودنسی رنگی می گویند.