براکسیسم- نایت گارد

Bruxism
بعضی افراد عادت دارند که دائماً دندان‌هایشان را بر روی هم بکشند یا فشار دهند. دندان قروچه را در اصطلاح علمی براکسیسم می گویند .
یکی از متداول‌ترین روش‌های درمان براکسیسم  استفاده از نوعی محافظ دندانی است. محافظ دندانی وسیله‌ای است که در هنگام خواب در دهان بیمار گذاشته می‌شود تا دندان‌هایش را بر روی هم نکشد.