کش الاستیک

الاستیک ها یا کش های ارتودنسی، ابزارهایی هستند که توسط متخصص ارتودنسی تجویز می شوند و خود بیمار از آنها به طور متناوب استفاده می کند.

برای  حرکت صحیح دندانها، الاستیکها باید به صورت تمام وقت مورد استفاده قرار گیرند و تنها موقع غذا خوردن و مسواک زدن برداشته شوند.

 

‼ اگر مدت زمان استفاده از الاستیکها  کافی نباشد، دندانها به وضعیت قبلی باز می گردند

 

در بعضی موارد خاص، مانند نگهداری نتایج حاصل از درمان ، ممکن است الاستیکها تنها شبها مورد استفاده قرار گیرند.

 

فقط متخصص ارتودنسی میتواند با توجه به شرایط شما،  مدل و مدت زمان استفاده از الاستیکها را مشخص کند.

 

از اینرو هیچگاه خودتان نسبت به تغییر آنها اقدام نکنید