فاطمه کریمی

  • نام پرسنل : فاطمه کریمی
  • تحصیلات:کارشناسی روانشناسی
  • سمت:مدیر ارتباط با مشتریان و روابط عمومی
مدیریت ارتباط با مشتریان
مسئول روابط عمومی
یکسال سابقه کاری

پیام من

زیباترین لبخند برای ما، لبخند رضایت مراجعان است

آشنایی با تیم دکتر گلشاه