فاطمه محمودی

  • نام پرسنل : فاطمه محمودی
  • سن:متولد 1374
  • تحصیلات:کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  • سمت:مسئول سیستم و نرم افزار لوکس طب
کارشناس کامپپیوتر
مسئول ثبت اطلاعات در سیستم لوکس طب
6 ماه سابقه کاری

پیام من

من به وارد کردن اطلاعات و تکمیل پرونده بیمارها مشغلوم، کارم رو با دقت کامل انجام میدم
من کارم رو خیلی دوست دارم.

آشنایی با تیم دکتر گلشاه