طاهره نادری

  • نام پرسنل : طاهره نادری
  • سن:متولد 1373
  • تحصیلات:کارشناسی مدیریت صنعتی
  • سمت:مسئول استریل
  • سایقه کاری:6 ماه مشغول به کار در مطب دکتر گلشاه

دستیار پزشک
مسئول استریل
6 ماه سابقه کاری

پیام من

کارم رو خیلی دوست دارم و تمام تلاشم رو میکنم که دکتر و بیماران از من راضی باشند.

آشنایی با تیم دکتر گلشاه