ارتودنسی تک فک

در برخی مواقع افراد با مراجعه به متخصص ارتودنسی ، تقاضای درمان ارتودنسی تک فک می کنند زیرا تصور می کنند که تنها در یک سمت از فک خود دچار ناهنجاری می باشند ، در حالی اینگونه نیست و چیزی که بیماران میبینند ، تنها ظاهر قضیه است ؛

در بسیاری از مواقع ارتودنسی تک فک ، نه تنها به بهبود وضعیت بیمار کمک نمی کند ، بلکه منجر به بدتر شدن وضعیت آن ها نیز شده و ممکن است سبب بروز مشکلاتی از قبیل تداخل در جویدن و غیره در آنان گردد.

در ابتدا باید معاینات مورد نیاز توسط متخصص ارتودنسی ، انجام شده و سپس امکان انجام ارتودنسی تک فکی ، مورد بررسی قرار گیرد.