دکتر گلشاه متخصص ارتودنسی کرمانشاه http://dr-golshah.com:80/b.rss/news دکتر گلشاه متخصص ارتودنسی و زیبایی کرمانشاه بزرگسال و کودک و نوجوان fa-ir کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه اطلاع دکتر گلشاه می باشد Sat 15 Jun 2019 21:06:33 آیا ارتودنسی به رفع مشکلات گوارشی کمک می کند؟ http://dr-golshah.com:80/articles/view/80/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F تاثیر ارتودنسی بر تغذیه چیست؟ 2019/4/30 16:1:19 دلایل استفاده از ریتینر(نگهدارنده) بعد از ارتودنسی http://dr-golshah.com:80/articles/view/79/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1%28%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%29-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C ریتینر (نگه‌دارنده) برای نگه داشتن دندان‌های شما در موقعیت جدید خود پس از به پایان رسیدن دوره درمان ارتودنسی با بریس استفاده می‌شود. آنها ضروری هستند، زیرا حتی پس از درمان ارتودنسی، دندان‌های شما می‌توانند از موقعیت خود به عنوان بخشی از رشد و یا بخشی از روند پیری جابجا شوند. 2019/4/28 12:59:15 انواع روش های اصلاح طرح لبخند http://dr-golshah.com:80/articles/view/78/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF هر دهان و دندانی ویژگی های خاصی دارد و درک این ویژگی ها می تواند به ارائه خدمات دندانپزشکی زیبایی مناسب به هر فرد کمک کند. 2019/2/28 12:47:32 تشخیص بروکسیم یا دندان قروچه http://dr-golshah.com:80/articles/view/77/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%88%DA%86%D9%87 حدود 30 هزار کودک دندان هایشان را به واسطه سایش و قروچه خرد می کنند این میزان در کودکان زیر 5 سال بیشتر است. اگر فرزند شما دندان هایش را خرد و به هم می کشد، با دندان پزشک خانواده خود درمیان بگذارید اکثر کودکان در نهایت بروکسیسم را از بین می برند و به دندان هایشان آسیب دائمی نمی زنند. 2019/2/28 12:42:22 آیا فشار خون بالا باعث دندان قروچه می شود؟ http://dr-golshah.com:80/articles/view/76/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%88%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F چه عواملی باعث دندان قروچه می شود؟ 2019/2/28 12:39:4 علت بوجود آمدن دندان های شلوغ http://dr-golshah.com:80/articles/view/75/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%BA علت بوجود آمدن دندان های شلوغ چیست؟ 2019/2/28 11:50:57 فاصله بین دندان ها http://dr-golshah.com:80/articles/view/74/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7 علت ایجاد فاصله بین دندان ها چیست؟ 2019/1/20 16:55:11 بهترین روش درمان کراس بایت چیست؟ http://dr-golshah.com:80/articles/view/73/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F بهترین روش درمان کراس بایت به سن بیمار و علت و نوع ناهنجاری بستگی دارد. به طور کلی روش های درمانی برای کراس بایت بهصورت زیر است: بریس و دیگر ابزارهای ارتودنسی گسترش دهنده کام هدگیر کشیدن دندان ها ترمیم دندان جراحی فک 2019/1/15 15:13:5 پیشگیری از لکه های سفید حین ارتودنسی http://dr-golshah.com:80/articles/view/72/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C پیشگیری از لکه های سفید حین ارتودنسی چگونه است؟ 2019/1/12 14:20:38 دلایل تاخیر رویش دندان ها http://dr-golshah.com:80/articles/view/71/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7 دلایل تاخیر رویش دندان ها چیست؟ 2019/1/6 15:49:34 چرا به ارتودنسی پیشگیری نیاز است؟ http://dr-golshah.com:80/articles/view/70/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F ارتودنسی پیشگیری چیست و در چه سنی باید انجام شود؟ 2018/12/16 15:59:24 آیا در نیامدن دندان های عقل جای نگرانی دارد؟ http://dr-golshah.com:80/articles/view/69/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F دندان های عقل یا دندان آسیاب بزرگ سوم(دندان 8) همیشه از نگرانی های بیماران ارتودنسی بوده است. 2018/12/15 15:19:23 بهترین روش تمیز نگه داشتن دندان ها بعد از ارتودنسی چیست؟ http://dr-golshah.com:80/articles/view/68/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F- بهترین روش تمیز نگه داشتن دندان ها بعد از ارتودنسی چیست؟ 2018/10/24 12:52:35 ترتیب عمل بینی و ارتودنسی http://dr-golshah.com:80/articles/view/67/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C ترتیب عمل بینی و ارتودنسی به چگونه ای باید باشد؟ 2018/10/20 15:32:13 مزایا ومعایب ارتودنسی با پلاک های شفاف(نامرئی) http://dr-golshah.com:80/articles/view/66/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%28%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C%29 CAT مخفف Clear Aligner Therapy می باشد که به معنی استفاده از یک سری پلاک های متحرک شفاف جهت اصلاح ناهنجاری های دندانی خفیف است. امکان درمان موارد پیچیده با این پلاک ها وجود ندارد و هزینه بالاتری هم دارند. البته این درمان برای افراد بزرگسال با مشکلات کم دندانی توصیه می گردد، زیرا علاوه بر نامرئی بودن آن ها ،استفاده ونگهداری بسیار ساده تری دارند. 2018/8/27 12:50:34 مثلث سیاه بین دندان http://dr-golshah.com:80/articles/view/65/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86 چرا بین بعضی از دندان ها از سمت لثه فضا وجود دارد درحالی که از پایین بسته است؟ به این فضا مثلث سیاه گفته می شود. 2018/8/26 13:55:25 آیا می توانم در دوره بارداری ارتودنسی انجام دهم؟ http://dr-golshah.com:80/articles/view/64/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%9F آیا می توانم در دوره بارداری ارتودنسی انجام دهم؟ 2018/8/18 14:22:20 بعد از بلیچینگ http://dr-golshah.com:80/articles/view/63/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%84%DB%8C%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF بعداز بلیچینگ سفید کردن دندان ها لازم است که در ساعت های اولیه بعد از درمان ، لثه های خود را با اب گرم شستشو و ماساژ دهید تا با تسریع خون رسانی در لثه هر گونه التهاب احتمالی ایجاد شده را کاهش دهیم. 2018/8/7 13:48:42 اهمیت دندان های شیری http://dr-golshah.com:80/articles/view/62/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C استفاده از فضا نگهدار در ارتودنسی اغلب در حیطه دندان شیری از دست رفته کودکان و “حفظ فضای موجود در قوس دندانی “ به منظور رویش دندان های دائمی و به حداقل رساندن مشکلات رویش است . دندان های شیری اگر زودتر از موعد از دهان کودک خارج شوند ( در اثر پوسیدگی یا تصادف ) باعث از دست رفتن فضای لازم برای رویش دندان های دائمی می شوند . 2018/7/28 13:11:13 علت فاصله بین دندانها http://dr-golshah.com:80/articles/view/61/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7 علت فاصله بین دندانها چیست؟ به نکات زیر توجه کنید: 2018/7/16 14:5:43