08337293262 08337293272 09904327262
کرمانشاه - دبیر اعظم - كوچه دبيراعظم - ساختمان ارشيا - واحد سوم

اولین جلسه درمان

اولین جلسه درمان معمولا با سوالاتی در مورد شکایت اصلی بیمار و سلامت جسمانی و سابقه بیماری های قبلی اغاز می شود.

اولین جلسه درمان معمولا با سوالاتی در مورد شکایت اصلی بیمار و سلامت    

جسمانی و سابقه بیماری های قبلی اغاز می شود.

مراحل بعدی شامل معاینه کامل از صورت دهان و دندان های شما و ثبت ان ها خواهد بود. تفسیر رادیوگرافی  های بیمار و تلفیق ان ها با اطلاعات حاصل از معاینات منجر به تصمیم گیری در مورد طرح درمان بیمار از جمله کشیدن یا نکشیدن دندان ها و …. می باشد.

در نهایت قالب گیری اولیه شما انجام می گیرید

مطالب مشابه